Mapification Maps

De Maps van Mapification helpen u om inzicht te krijgen in grote hoeveelheden data. Door deze visueel weer te geven in een (gebied-)kaart, ofwel Geografische Informatie Systeem. Door gebruik te maken van slimme algoritmes en verschillende databronnen kunnen de tools zelfs data die in het eerste opzicht irrelevant lijken, relevant maken. Ontdek welke Maps het beste bij u passen.

Maps Mapification

Mapification DataScan

Mapification helpt uw organisatie bij het letterlijk in kaart brengen van uw data. Zowel data uit eigen organisatie als externe worden verwerkt tot overzichtelijke kaartbeelden waarmee elke laag in de organisatie kan werken.

Mapification ThemaMaps

Speciaal voor Woningcorporaties, Zorgaanbieders, Vastgoedbeleggers en Gemeenten heeft Mapification sectorspecifieke themakaarten ingericht. Themakaarten bevatten relevant informatie. Zowel data uit externe bronnen als eigen data worden hierin verwerkt.

Mapification Maatwerk

Bij een specifieke informatiebehoefte hoort een specifieke kaart. Mapification kan vele soorten data op talloze manieren visualiseren echter kan er altijd meer. Mapification vult samen met u uw informatiebehoefte in op basis van bestaande eigen en en externa data. 

ThemaMaps

Mapification ontwikkelt diverse basiskaarten waar uw eigen data aan toegevoegd kan worden.

Corporatiekaart

Ingericht voor corporaties, in samenwerking met corporaties.

Krijg inzicht in uw werkgebied op het vlak van demografische, sociaal-economische en andere relevante ontwikkelingen.

Gemeentekaart

De Mapification Gemeentekaart biedt inzicht in voorzieningenniveau’s, bevolkingsprognoses en bijvoorbeeld zorggeschikt vastgoed.

Hoe staan mijn buurten en wijken er voor?

Zorgkaart

Voor zorgaanbieders heeft Mapification de Zorgkaart ingericht. Hoe is de huidige spreiding van (kleinschalige) zorginstellingen, waar gaat de zorgvraag toenemen en hoe positioneren we nieuwe locaties?