Mapification gaat zorgvuldig met uw data om.

ISO27001-gecertificeerd

Mapification beschikt over een ISO27001-certificering. Deze internationale standaard voor databeveiliging bewijst dat er zeer vakkundig en nauwkeurig met al uw data om wordt gegaan. Data is de grootste hulpbron en er worden alle nodige maatregelen genomen om die te beschermen. De data alsmede de Maps voldoen aan alle vereiste standaarden waarbij er de richtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als basis worden gebruikt.


General Data Protection Regulation 

Vanuit de GDPR (AVG) zijn er limieten gesteld aan het gebruik en verwerken van data. Uiteraard worden deze richtlijnen opgevolgd. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde weergaven van data technisch mogelijk zijn maar AVG richtlijnen dit niet toestaan. De Maps van Mapification zijn ontwikkeld om informatie op pand- of omgevingsniveau weer te geven. De kracht van het systeem zit in het tonen van geaggregeerde niveaus van data visualisatie. Gevoelige data kan zo op een accurate en gebruiksvriendelijke manier ontsloten worden zonder dat daarbij wet- en regelgeving uit het oog te verliezen.