Mapification DataScan

DataScan inventariseert en vertaalt uw data naar informatie

Mapification helpt uw organisatie inzicht te krijgen in beschikbare, relevante data die cruciaal zijn voor het maken van  gedegen beleid en onderbouwde strategiën.

Haal ik het maximale uit mijn data?

Mapification brengt door middel van een interactieve dag zowel data binnen de organisatie als mogelijke visualisaties en biedt daarmee nieuwe inzichten. Mogelijkheden worden gedurende dag 1 geïnventariseerd en op dag 2 samengevat en letterlijk in kaart gebracht.

BasisMaps

Mapification visualiseert zowel data beschikbaar in uw eigen organisatie als data uit externe bronnen. Deze combinatie helpt uw organisatie bij het maken van beleid, het formuleren van een strategie of het uitwerken van een visie. In een BasisMap is uw data ‘op de kaart’ geprojecteerd en is de vertaalslag naar informatie zo gelegd.

Welke data is relevant en laagdrempelig te vertalen naar informatie?

Middels een interactieve sessie wordt beschikbare data binnen de organisatie gedefiniëerd. Mapification gaat op zoek naar de data om hier invulling aan te geven, zowel binnen uw organisatie als extern. 

Mapification vertaalt uw data naar informatie

Mapification heeft jarenlange ervaring in het oplossen van vraagstukken, visualiseren van kansen en het in kaart brengen van ontwikkelingen. Op basis van de inventarisatie verzamelt Mapification datasets die helpen bij invulling daarvan. 

.1

BESCHIKBARE EN RELEVANTE DATA INVENTARISEREN

.2

NIEUWE DATASETS CREËEREN UIT BESTAANDE DATA

.3

datasets verwerken tot visualisaties EN INFORMATIEPRODUCTEN

.4

HAAL nieuwe inzichten UIT NIEUWE INFORMATIE

.5

UITBREIDEN, BIJSturen EN UPDATEN

Haalt uw organisatie het maximale uit data?
Neem contact met ons op!

Testimonials

Mapification brengt voor ons helder in kaart hoe een woning of buurt er voor staat. Waar zit de kwaliteit en waar moeten we ingrijpen? Dat combineren we vervolgens met demografische data.

Michiel Sluijsmans

Zaam Wonen

Mapification laat zien hoe de zorgvraag in de regio zich ontwikkelt en welke posities de locaties van Proteion daarbinnen (kunnen) hebben. Zo geeft Proteion de juiste invulling aan haar grotere- en kleinere zorglocaties.

Jolanda Wijen

Proteion Zorggroep