Mapification hecht veel waarde aan uw privacy en aan het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn verplicht u te informeren over uw privacy rechten en de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd. 


Uw gegevens bij Mapification

De website van Mapification richt zich enkel op de relatie met klanten. Voor het verstrekken van informatie, brochure of nieuwsbrief vragen wij uw naam en zakelijke contactgegevens. Met uw toestemming gebruiken wij deze gegevens tot 2 jaar na het laatste contact of tot intrekken van uw toestemming. Het intrekken van deze toestemming kan middels een email aan info@mapification.nl

Mapification gebruikt de door u verstrekte contactgegevens slechts voor haar eigen commerciële doeleinden. Het is mogelijk dat Mapification een externe partij inschakelt voor hulp met marketinganalyse of andere diensten. Mapification verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Mapification verwerkt geen gegevens buiten de EU.

Voor de beveiliging van gegevens heeft Mapification gecertificeerd  ISO27001 kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging ingericht. Een externe partij auditeert jaarlijks of Mapification voldoet aan de eisen van deze norm voor informatiebeveiliging.Gegevensverwerking namens klanten

Mapification visualiseert, verrijkt, combineert en geeft inzicht in data van bedrijven in onder andere de bouw- en vastgoedbranche, gemeenten en zorginstellingen. Uitgangspunt zijn vaak persoonsgegevens, het resultaat is een geanonimiseerde cartografische weergave. De dienstverlening van Mapification valt onder de zogenaamde statistische verwerking. De opdrachtgevers van Mapification zijn eindverantwoordelijk voor uw gegevens. Zij bepalen waarvoor uw gegevens gebruikt worden en hoe lang deze bewaard worden. Mapification kan op gemotiveerde vraag aangeven voor welke opdrachtgevers zij persoonsgegevens verwerkt. Recht op inzage, afschrift, correctie en wissen loopt echter via onze opdrachtgevers.Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?

De Mapification-website maakt gebruik van analytische en functionele cookies die gericht zijn op het functioneren van de website. Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na 6 maanden gewist.Disclaimer

Mapification sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.Uw privacyrechten

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Mapification kunt u contact opnemen met:

Mapification B.V.                                                                              

Bassin 120 

6211AK Maastricht

Kvk: 71929487 

E: info@mapification.nl                                                                            

I:  www.mapification.nl