WIJ ZIJN MAPIFICATION

Mapping for future decisions

Mapification is een jong bedrijf dat gespecialiseerd is in datavisualisatie met behulp van Geografische Informatie Systemen. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, bouwbedrijven, vastgoed- en projectontwikkelaars.

Over Mapification

Missie

De missie van Mapification is het verzamelen, verrijken en visualiseren van data waardoor klanten betere, gefundeerde beslissingen kunnen nemen over sociale, culturele, economische en duurzaamheidsvraagstukken die iedereen aangaan.  Mapping for Future decisions.

PROCES

Hoe doen we dat?

Data is tegenwoordig overal. Ook in uw organisatie. Mapification geeft betekenis aan data door het te combineren met gegevens uit talloze andere bronnen. Door slimme visualisaties wordt die data vertaald naar informatie waar u wat aan hebt.

Afhankelijk van de informatiebehoefte van uw organisatie wordt data op verschillende manieren gevisualiseerd. Op pandniveau, als patroon, maar ook grafieken of tabellen en combinaties hiervan zijn op te roepen in de Maps van Mapification. Deze informatie kan betrekking hebben op vooraf ingestelde gebieden (bijvoorbeeld conform CBS-indeling) of over zelf uitgetekende gebieden.

Omdat Mapification gebruik maakt van betrouwbare externe bronnen kan uw eigen data ondersteund en verrijkt worden met informatie van bijvoorbeeld het Kadaster of CBS. Kaartbeelden zijn te combineren door ze over elkaar heen te leggen. Zo krijgt eigen data meer context en worden verbanden of relaties gelegd. Onderbuikgevoelens worden bevestigd of ontkracht, de status van een gebied wordt inzichtelijk in meerdere opzichten

Leer ons beter kennen

Eens in de zoveel tijd versturen stuurt Mapification een nieuwsbrief met daarin verhalen van opdrachtgevers, updates en tips en trucs over de producten. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan. 

Of volg Mapification via de Social Media.