Nieuwsbrief Mapification, nr. 5 2021 – Proces Mapification | Spreiding spoorwegennet Nederland

In deze nieuwsbrief meer over de werking en dataverzameling van de Maps van Mapification en de verspreiding van de spreiding van het Nederlandse spoorwegnet.

Kracht van visualisatie

Data is tegenwoordig overal. Ook binnen uw organisatie. Mapification geeft betekenis aan deze data door dit te combineren met data uit talloze andere betrouwbare bronnen. Door slimme visualisaties wordt die data vertaald naar informatie waar u wat aan hebt en mee kan werken, namelijk de Maps van Mapification.

Afhankelijk van de informatiebehoefte van uw organisatie wordt data op verschillende manieren gevisualiseerd. Op pandniveau, als patroon, maar ook grafieken of tabellen en combinaties hiervan zijn op te roepen in de Maps van Mapification. Deze informatie kan betrekking hebben op vooraf ingestelde gebieden (bijvoorbeeld conform CBS-indeling) of over zelf geselecteerde gebieden.

Omdat Mapification gebruik maakt van betrouwbare externe bronnen kan uw eigen data ondersteund en verrijkt worden met informatie van bijvoorbeeld het Kadaster, CBS en anderen. Kaartbeelden zijn te combineren door ze over elkaar heen te leggen. Zo krijgt eigen data meer context en worden verbanden of relaties gelegd. Onderbuikgevoelens worden bevestigd of ontkracht, de status van een gebied wordt inzichtelijk in meerdere opzichten

Spreiding van het Nederlandse spoorwegnet

Het reizen met de trein is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op de spoorkaart van Nederland is goed te zien dat naar de grote steden meer spoorlijnen lopen dan naar kleinere plaatsen. Aan de hand van deze data kunt u onderzoeken wat dit bijvoorbeeld voor invloed heeft op uw infrastructuur of het aantal bezoekers aan uw gemeente.

Door verschillende data met elkaar te combineren kunt u meer inzicht krijgen in dit soort vraagstukken.

Category