Maps binnen Trajekt

Welzijn in een nieuwe omgeving

Recent hebben wij gesproken met Petra Maas, senior-adviseur ontwikkeling & kwaliteit bij Trajekt. Trajekt is een welzijnsorganisatie die al ruim 30 jaar werkzaam is in Maastricht en het Heuvelland. Zij begeleiden en ondersteunen mensen, waardoor iemand weer in staat is zelf de regie te nemen over zijn/haar leven. Dit doen zij o.a. door middel van het stimuleren van samenwerken en verbinding maken met anderen.

Wij spraken met Petra over de recente samenwerking met Mapification en de doelstellingen die Trajekt met het gebruik van Maps wil behalen.

“Wij willen graag door middel van Maps meer inzicht geven in onze werkzaamheden.
Voor zowel externe rapportage als om intern op ons werk te reflecteren”

Trajekt heeft de behoefte om data, die zij al tot hun beschikking hebben, inzichtelijker te maken. Vanuit deze behoefte zijn ze bij de oplossingen van Mapification terechtgekomen. “Wij zouden graag inzicht willen krijgen in door ons geconstateerde problematiek in wijken vanuit de verschillende werksoorten. ” vertelt Petra. “Vervolgens kunnen wij op basis van deze data met partners zoeken naar de meest passende oplossingen en interventies.”

Door gebruik te maken van de Maps van Mapification kan Trajekt niet alleen de werkzaamheden eenvoudig verantwoorden aan haar financiers (zoals gemeente Maastricht en gemeente Heuvelland), maar ook met behulp van onderbouwende cijfers duidelijk aantonen en presenteren wat de resultaten zijn van deze werkzaamheden.

Inmiddels heeft Mapification voor Trajekt de eerste kaarten ingesteld en is een groot deel van de data inzichtelijk gemaakt. Naast de eigen data is er ook beschikbare, relevante data over Maastricht en het Heuvelland aan toegevoegd. De komende periode zullen deze op maat gemaakte kaarten aangevuld en uitgebreid worden.

“Wij willen graag door middel van Maps meer inzicht geven in onze werkzaamheden.
Voor zowel externe rapportage als om intern op ons werk te reflecteren”

Binnen afzienbare tijd zullen alle kaarten volledig gereed zijn voor gebruik. Petra kijkt al uit naar het eindresultaat. “Het zal ons enorm helpen om onze werkzaamheden en ontwikkelingen beter in beeld te kunnen brengen. Met deze Maps kunnen wij in de toekomst ook gerichtere analyses maken die gebaseerd zijn op de nieuwste data.
Hierdoor kunnen wij nog meer doelgerichte projecten in gang zetten en onze projectkwaliteit continu blijven verbeteren”, aldus Petra Maas. “Ik verwacht dat onze Maps zeer regelmatig door mij en mijn collega’s ingezet zullen worden voor diverse projecten”.

Category