Kaartoplossingen voor Proteion

‘’Om inzicht te krijgen hoeveel zorgvraag er is per woonkern, gebruiken we MAPzorg.’’

Jolanda Wijen is manager Vastgoed en Gebiedsontwikkeling bij Proteion: een groot Zorgconcern met diverse takken van sport zoals wonen, welzijn, schoonmaak, thuiszorg, verpleeghuiszorg en het faciliteren van zelfstandige zorgondernemers. Proteion maakt gebruik van Mapgallery om haar dienstverlening en beleidsvoering op diverse vlakken te optimaliseren:

Proteion is één van de eerste gebruikers van MAPzorg. Waarom is Proteion MAPzorg gaan gebruiken?
Jolanda: ‘’In 2013 besloot de overheid de indicaties van zorgvragers voor verzorgingshuizen af te schaffen en alleen verpleeghuiszorg binnen de WLZ vorm te geven. Dat heeft invloed gehad op onze eigen zorglocaties. Als reactie daarop wilden we meer inzicht krijgen in de zorgvraag per werkgebied en zijn daarom MAPzorg gaan gebruiken. Daarin worden demografische gegevens, zorgprevalentiecijfers en sociaal economische profielen met elkaar gecombineerd en krijgen wij inzichtelijk waar bijvoorbeeld veel of juist weinig zorgbehoefte is en het benodigd type zorg. Zo kunnen we onze zorg steeds beter lokaal en op maat organiseren. We vinden het een schitterend systeem.’’

In welk opzicht biedt MAPzorg een toegevoegde waarde op het gebied jullie beleidsvoering?
‘’MAPzorg laat zien hoe de zorgvraag in de regio zich ontwikkelt tot 2040 en welke posities de locaties van Proteion en de samenwerkingen met Zorgondernemers daarbinnen (kunnen) hebben. Zo kan Proteion de juiste invulling geven aan haar grotere- en kleinere zorglocaties. Dit is belangrijk voor het toekomstperspectief van onze vastgoedstrategie en voor de positionering van kleinschalige zorglocaties die we opzetten met zorgondernemers. Waar is welke zorg nodig en welk vastgoed is daar geschikt voor?’’

We kunnen dus stellen dat Proteion MAPzorg gebruikt om inzicht te krijgen in vraag- en aanbod op het gebied van zorg?
‘’Proteion heeft een aantal grote zorglocaties, welke een expertfunctie vervullen voor de complexere zorgvragen. Hulpbehoevenden in landelijk gebied gaan liever niet hun vertrouwde dorp uit. Daarom organiseren wij 24-uurs zorg aan dementerende en somatische cliënten door zogeheten Kleinschalige Woonzorgvoorzieningen (KSW) op te zetten binnen dorpen. Een KSW heeft ongeveer 20 tot 30 bedden en biedt 24-uurs verpleeghuiszorg. Om inzicht te hebben hoeveel zorgvraag er is per woonkern, gebruiken we MAPzorg.

Haalt Proteion andere relevante inzichten uit MAPzorg?
‘’Zeker, MAPzorg geeft inzichten op het gebied van cross selling, organiseren van dagvoorzieningen en personeelsinzet. Op het gebied van cross selling maken we gebruik van demografische gegevens: waar zitten de klanten per bedrijfsonderdeel (schoonmaak, welzijn, thuiszorg) en waar kunnen we connecties maken met andere bedrijfsonderdelen? Bijvoorbeeld; een cliënt die gebruik maakt van onze schoonmaakdiensten heeft misschien ook behoefte aan extra thuiszorg of andersom. Daar is personeel voor nodig, dus via MAPzorg kijken we waar voldoende personeel aanwezig is of juist niet. Met de huidige arbeidskrapte is het soms beter om een zorggebied af te stoten en over te laten aan een andere zorgverlener die wel voldoende personeel in die regio beschikt. Daarnaast gebruiken we MAPzorg om inzicht te krijgen in locaties die geschikt zijn voor dagvoorzieningen. Is een dagvoorziening goed bereikbaar? Waar zit een bushalte? En waar wonen de mensen die behoefte hebben aan een dagvoorziening?’’


Zou u MAPzorg ook andere zorg verlenende organisaties aanraden?
‘’Absoluut. Het is een goed instrument om beleidskeuzes te maken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat cijfers altijd leidend zijn. De actualiteit is dynamisch, dus je moet altijd toetsen of de cijfers kloppen, maar je kunt MAPzorg gebruiken om keuzes te onderbouwen en het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld gemeentes en andere zorgverleners.’’