VISUALISEER, VERRIJK & COMBINEER DE DATA VAN UW GEMEENTE

Mapping for future decisions

Onze tools helpen uw gemeente inzicht krijgen in grote hoeveelheden data door deze visueel weer te geven in een (gebieds-)kaart, ofwel Geografisch Informatie Systeem. Door gebruik te maken van slimme algoritmes en verschillende databronnen kunnen onze tools zelfs data die in eerste opzicht irrelevant lijken, relevant maken. 

Voor gemeenten bieden wij diverse kaartoplossingen aan. Iedere kaartoplossing bevat een uitgebreide basisset van standaardinformatie waarmee u uw eigen data kunt verrijken en visualiseren. Scroll verder voor meer informatie. 

UW DATA IS VEILIG BIJ ONS

Wij gaan zeer zorgvuldig met uw data om. 

ISO27001-gecertificeerde processen

Kaartoplossingen voor uw gemeente

Afhankelijk van de eigen data, kan MAPzorg uw gemeente inzicht geven in de zorgvraag en de zorgbehoeften binnen een bepaald gebied. Mogelijke vraagstukken zijn:
 • Waar is over 5 á 10 jaar behoefte aan zorgwoningen en aan welke eisen dienen die te voldoen?
 • Is in een gebied behoefte aan kleinschalige zorginitiatieven en zo ja, hoe positioneer ik die in de markt?
 • Welk rendement behalen bepaalde interventies van mijn zorgteams in de wijk?
MAPsociaal geeft inzicht in de sociale voorzieningen van uw gemeente. Vergroot de sociale cohesie binnen uw gemeente en/of voorkom eenzaamheid. Mogelijke vraagstukken: 
 • Hoe wordt leefbaarheid in een buurt of wijk door bewoners ervaren? Hoe ontwikkelt die leefbaarheid zich?
 • Voldoet het voorzieningenniveau van een bepaalde buurt of wijk?
 • Is er behoefte aan nieuwe parken, buurtcentra, scholen, sportgelegenheden?
 • Zijn alle voorzieningen in een gebied goed bereikbaar voor bewoners?
 • Welke sentimenten ontstaan in de buurten en wijken? Hoe kunnen we daarop anticiperen?
Wilt u als gemeente in de toekomst kijken wanneer het gaat om uw woningvoorraad? MAPwonen kan u relevante inzichten bieden per woonwijk of de gehele gemeente.
 • Voldoet het huidige woningaanbod aan de vraag en hoe ziet dat er over 5 jaar uit?
 • Wat moet er gebeuren om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten? Slopen, levensloopbestendig maken, bouwen?
 • Hoe is de demografische of sociaal-economische opbouw (leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen, opleidingsniveau) in een bepaalde buurt of wijk?
Hoe duurzaam is uw gemeente eigenlijk en wat kunt u doen om klimaatdoelstellingen te behalen? Kom erachter met MAPduurzaam. Mogelijke vraagstukken:
 • Waar lopen warmtenetten in de buurt van woningen?
 • Waar zitten potentiële warmtebronnen?
 • Bestaat er risico op hittestress of wateroverlast over 10 jaar?
 • Welke duurzame bronnen kunnen in de wijken worden geïntegreerd?

Snel, eenvoudig en veilig in gebruik

Gratis opleidingstraject

Voor u en uw collega’s aan de slag gaan met de op maat gemaakte MAP, komen wij bij u op locatie langs om u te laten zien hoe u het optimale resultaat uit de tool kunt halen. 

Snelle implementatie

Wij implementeren uw data in het kaartsysteem en zorgen ervoor dat het gereed is voor gebruik. Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig met uw data om. 

Technisch support

Onze (hulp)lijnen zijn kort. U kunt u altijd rechtstreeks contact met ons opnemen bij vragen.

Periodieke updates

De veiligheid van uw data staat voorop. Daarom wordt het kaartsysteem jaarlijks kosteloos geüpdatet. Hier hoeft uw organisatie niets voor te doen. 

Deze gemeenten gingen u voor

Meer weten? Neem contact met ons op